Начало             Биография                  Публикации             Пишете на Проф. Ганчева

Настояащият труд има за задача да послужи на студентите
от едноименния магистърски курс за специалностите
„Българска Филология“, „Българска Филология и Етнология“
към Филологическия факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“. Може да се използува от преподаватели,
кандидат-студенти, ученици, от читатели с интерес към Българското
изкуство на словото и към въпросите на националния ни живот.Книгата е от поредицата „Върхове“.
Авторката акцентира върху анализа на „Епопея на забравените“
и „Под Игото“.
Монографията обхваща най-значителните творчески фигури,
допренесли за да се разшири и проблематизира образът на човека
към света и на света в човека (Яворов, Дебелянов, Траянов, Ясенов,
Емануел Попдимитров, Лилиев). Книгата на проф. Бистра Ганчева е
полезна за студенти, преподаватели по литература и за всички. които
проявяват траен интерес към поезията.