Начало             Биография                  Публикации             Пишете на Проф. Ганчева

Професор д.ф.н. Бистра Ганчева е родена през 1944 г. в Бачково. Увлечена от музиката през ученическите си години в Асеновград, тя е сред любимите студенти на професор Петър Динеков. Отличната й университетска школовка в София, стремежът й към научно усъвършенстване, както и човешките й качества, превръщат Бистра Ганчева в един от любимите преподаватели в пловдивската филология. Автор е на четири монографии, учебни помагала и на повече от 140 научни публикации в България, Полша, Русия, Румъния. Специалист по българска литература от Освобождението до Първата световна война, тя е автор на изследванията „Българският пътепис в развитие“ (1979), „За някои художествени тенденции в „Строителите на съвременна България" на Симеон Радев“ (1983), „Недоизминатият път на пътеписеца“ (1989) - за Страшимир Кринчев, „Нова Българска литература“ (1993), „Вазовото творчество“ (1996). Бистра Ганчева активно публикува в началото на третото хилядолетие, когато е лектор по български език и литература в Букурещ. Значими за съвременната литературна наука са новаторските постановки в книгите й „Национално битие и лирически герой (2000), „Литература и национална самооценка“ (2002), „Човек и свят в българската лирика от началото на XX век“ (2006).

Бистра Ганчева е провъзгласена за почетен гражданин на Пловдив през 2001 година.

Бистра Ганчева става Почетен Гражданин на Пловдив, 24 Май 2001 г.