Начало             Биография                  Публикации             Пишете на Проф. Ганчева


Научни Трудове

на Проф. д.ф.н Бистра Лазарова Ганчева
Публикации - 2020
-"'БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА' В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА ПРОФ. НИКОЛАЕ ЙОРГА" - Безценнен литературен поглед върху интересната тема

Публикации - 2018
-"За Сагата Около Царските Имоти" - За сагата около Царските имоти и за участниците в нея
-"Хайдути" - Българският хайдутин - спасител или грабител. За двойствената характеристика на историческия персонаж в народната памет, в литературните текстове и в обществените дебати.
-"Иван Шишманови" - Дългогодишните връзки между двамата големи изследователи – свидетелство за научен обмен на най-високо научно равнище, за етическа безукорност и за сърдечност в личните отношения, надмогнала всички политически проблеми между България и Румъния.

Монографии (1-4)
Студии (5-6)
Учебна Литература (7-9)
Статии (10-71)
-В Литературни Списания
-В Тематични Сборници
Доклади на Научни Сесии и Конференции (72-94)
Публикации в Учебни Издания (95-163)
Научнопопулярни и Публицистични Статии (164-178)
-Статии в Енциклопедия "България"
-В Различни Издания
Публикации в Чужбина (179-195)
-Румъния
-Русия
-Полша